کاخ سپید

کشف گونه های جدید و نادر در شرق مالزی

تاریخ مقاله: 1395/07/01  |  کد مقاله: 16

گروهی از محققان موفق به کشف گونه های جدید و نادری از گیاهان و حیوانات در شرق مالزی شدند.این تیم تحقیقاتی به مدت دو هفته در منطقه Danum Valley در ایالت صباح که هرگز مورد اکتشاف قرار نگرفته بود، در جستجوی گونه های جدید حیوانی و گیاهی بودند.

آنها در این مدت موفق به دیدن و عکاسی از فیل قد کوتاه، پلنگ ابری، اورانگوتان، خرس خورشیدی، گربه سر تخت، هورنبیل، Bornean Bristlehead، پیتا و چند حیوان دیگر شدند.

کشفیات آنها در حالی صورت می گیرد که اداره حیات وحش و منابع طبیعی منطقه Danum Valley به همراه چند نهاد دیگر در حال بررسی گونه های جدید کشف شده هستند تا جزئیات بیشتری از آنها منتشر کنند.

داتوک ساپاوی احمد، مدیر موسسه یایاسان ایالت صباح گفت: برخی از گونه هایی که ای محققان موفق به دیدن آنها شده اند از جمله گیاه Bengonia می توانند برای علم تازگی داشته باشند و بررسی در این خصوص در حال انجام است.

منبع: روزنامه استار

آخرین خبرها

آخرین تورها و برنامه ها