پکیج تک بازی

تور جام جهانی

پکیج تک بازی

62.900.000 تومان

تک بازی ایران - انگلیس با اقامت 4 شب

 

نام بازی مدت اقامت نوع اتاق هتل 3 ستاره هتل 4 ستاره هتل 5 ستاره تاریخ و ساعت رفت تاریخ و ساعت برگشت ساعت بازی
ایران- انگلیس 4 شب DBL 1850$ 2350$ 2650$ 28 آبان - ساعت 10:40 2 آذر - ساعت 22:10 16:30
ایران- انگلیس 4 شب SGL 2300$ 3250$ 3650$ 28 آبان - ساعت 10:40 2 آذر - ساعت 22:10 16:30

 

تک بازی ایران - آمریکا با اقامت 2 شب

 

نام بازی مدت اقامت نوع اتاق هتل 3 ستاره هتل 4 ستاره هتل 5 ستاره تاریخ و ساعت رفت تاریخ و ساعت برگشت ساعت بازی
ایران - آمریکا 2 شب DBL 1540$ 1750$ 1950$ 8 آذر - ساعت 10:40 10 آذر - ساعت 13:40 22:30
ایران - آمریکا 2 شب SGL 1770$ 2150$ 2450$ 8 آذر - ساعت 10:40 10 آذر - ساعت 13:40 22:30

 

تک بازی ایران - آمریکا با اقامت 4 شب

 

نام بازی مدت اقامت نوع اتاق هتل 3 ستاره هتل 4 ستاره هتل 5 ستاره تاریخ و ساعت رفت تاریخ و ساعت برگشت ساعت بازی
ایران - آمریکا 4 شب DBL 1800$ 2250$ 25500$ 7 آذر - ساعت 19:10 11 آذر - ساعت 06:40 22:30
ایران - آمریکا 4 شب SGL 2250$ 3000$ 3550$ 7 آذر - ساعت 19:10 11 آذر - ساعت 06:40 22:30

 

نام بازی مدت اقامت نوع اتاق هتل 3 ستاره هتل 4 ستاره هتل 5 ستاره تاریخ و ساعت رفت تاریخ و ساعت برگشت ساعت بازی
ایران - آمریکا 4 شب DBL 1850$ 2350$ 3650$ 7 آذر - ساعت 19:10 11 آذر - ساعت 22:10 22:30
ایران - آمریکا 4 شب SGL 2350$ 3150$ 3650$ 7 آذر - ساعت 19:10 11 آذر - ساعت 22:10 22:30

 

نام بازی مدت اقامت نوع اتاق هتل 3 ستاره هتل 4 ستاره هتل 5 ستاره تاریخ و ساعت رفت تاریخ و ساعت برگشت ساعت بازی
ایران - آمریکا 4 شب DBL 1750$ 2150$ 2450$ 5 آذر - ساعت 19:10 9 آذر - ساعت 7:10 22:30
ایران - آمریکا 4 شب SGL 2150$ 2850$ 3450$ 5 آذر - ساعت 19:10 9 آذر - ساعت 7:10 22:30

مدارک لازم

امتیازات پکیج ها

نکات ضروری

خدمات تور

تماس با کارشناسان کاخ سپید ملل