*پروازقشم ایر
* 6 شب و 7 روز
*بلیط رفت و برگشت-تور لیدر-بیمه  
*اقامت در هتل-ترانسفر

DETAILS

*پرواز ایر آرمنیا
* 4 شب و 5 روز
*ترانسفر رفت و برگشت-سیم کارت   
*بیمه مسافرتی

DETAILS

*پرواز تلویند
* 6 شب و 7 روز
*بلیط رفت و برگشت-تور لیدر-بیمه  
*اقامت در هتل-ترانسفر

DETAILS

*پرواز زاگرس
* 4 شب و 5 روز
*ترانسفر رفت و برگشت ، تور لیدر
*بیمه مسافرتی با پوشش کرونا

DETAILS

*پرواز زاگرس
* 3 شب و 4 روز
*ترانسفر رفت و برگشت ، تور لیدر
*بیمه مسافرتی با پوشش کرونا

DETAILS

*پرواز ترکیش
* 3 شب و 4 روز
*ترانسفر رفت و برگشت و تور لیدر 
*بیمه مسافرتی

DETAILS

*پرواز ایران ایرتور
* 3 شب و 4 روز
*بلیط رفت و برگشت-اقامت با صبحانه
*بیمه کرونا و ویزا

DETAILS

*پرواز ایران ایرتور
* 3 شب و 4 روز
*بلیط رفت و برگشت -اقامت با صبحانه
*بیمه کرونا و ویزا

DETAILS

*پرواز قشم ایر
* 4 شب و 5 روز
*ترانسفر رفت و برگشت
*بیمه مسافرتی با پوشش کرونا

DETAILS

*پرواز ایران ایرتور
* 3 شب و 4 روز
*ترانسفر رفت و برگشت-تور لیدر-بیمه  
*سیم کارت

DETAILS

*پرواز قشم ایر
* 5 شب و 6 روز
*ترانسفر رفت و برگشت
*بیمه مسافرتی وتور لیدر

DETAILS

*پروازایران ایرتور
* 6 شب و 7 روز
*ترانسفر رفت و برگشت
*بیمه مسافرتی وتور لیدر

DETAILS

*پرواز کاسپین
* 3 شب و 4 روز
*استقبال فرودگاهی -گشت جزیره رایگان
*تخفیفات گردشگری و تفریحات دریایی

DETAILS

*پرواز قشم ایر
* 4 شب و 5 روز
*ترانسفر رفت و برگشت
*بیمه مسافرتی

DETAILS

*پرواز پگاسوس
* 2 شب و 3 روز
*بلیط رفت و برگشت و اقامت در هتل 
*بیمه مسافرتی

DETAILS

*پرواز ایر آرمنیا
* 4 شب و 5 روز
*ترانسفر رفت و برگشت-سیم کارت   
*بیمه مسافرتی

DETAILS

*ایرلاین معراج
*4 شب و 5 روز
*استقبال فرودگاهی
*تخفیفات گردشگری و گشت جزیره رایگان

DETAILS

تماس با کارشناسان کاخ سپید ملل