بسته های تور

3 تور در خرداد 1401

بسته های تور

*پرواز قشم ایر
* 4 شب و 5 روز
*ترانسفر رفت و برگشت
*بیمه مسافرتی با پوشش کرونا

جزییات

*پرواز قشم ایر
* 5 شب و 6 روز
*ترانسفر رفت و برگشت
*بیمه مسافرتی وتور لیدر

جزییات

*پروازایران ایرتور
* 6 شب و 7 روز
*ترانسفر رفت و برگشت
*بیمه مسافرتی وتور لیدر

جزییات
تماس با کارشناسان کاخ سپید ملل