*پرواز فری برد
* 6 شب و 7 روز
*بلیط رفت و برگشت -ترانسفر فرودگاهی
*تورلیدر فارسی زبان -بیمه پوشش کرونا

DETAILS

*پرواز ایرفلوت
* 6 شب و 7 روز
*ترانسفر فرودگاهی -ترانسفر بین شهری
*بیمه کرونا وگشت شهری

DETAILS

*پرواز ماهان
* 7 شب و 8 روز
*ترانسفر فرودگاهی -ترانسفر بین شهری
*بیمه کرونا وگشت شهری

DETAILS

*پرواز ایران ایرتور
* 3 شب و 4 روز
*ترانسفر فرودگاهی -اقامت با صبحانه
*بیمه کرونا و ویزا

DETAILS

*پرواز ایران ایر
* 4 شب و 5 روز
*ترانسفر فرودگاهی -اقامت با صبحانه
*بیمه کرونا و ویزا

DETAILS

*پرواز ایران ایر
* 6 شب و 7 روز
*ترانسفر رفت و برگشت 
*اقامت با خدمات ALL

DETAILS

*پرواز سان اکسپرس
* 6 شب و 7 روز
*ترانسفر رفت و برگشت 
*اقامت با خدمات ALL

DETAILS

*پرواز کورندون
* 6 شب و 7 روز
*ترانسفر رفت و برگشت 
*اقامت با خدمات ALL

DETAILS

*پرواز فلای دبی
* 3 شب و 4 روز
*ترانسفر فرودگاهی -اقامت با صبحانه
*بیمه کرونا و ویزا

DETAILS

*پرواز ایر ارمنیا
* 3. شب و4 روز
*ترانسفر رفت و برگشت
*بیمه مسافرتی واقامت با صبحانه

DETAILS

*پرواز ایران ایرتور
* 3 شب و 4 روز
*ترانسفر رفت و برگشت
*بیمه مسافرتی و گشت شهری

DETAILS

*پرواز ایر آرمنیا
* 4 شب و 5 روز
*ترانسفر رفت و برگشت-سیم کارت   
*بیمه مسافرتی

DETAILS

*پرواز تلویند
* 6 شب و 7 روز
*ترانسفر رفت و برگشت 
*اقامت با خدمات ALL

DETAILS

*پرواز کرندون
* 6 شب و 7 روز
*ترانسفر رفت و برگشت 
*اقامت با خدمات ALL

DETAILS

*پرواز زاگرس
* 3 شب و 4 روز
*استقبال فرودگاهی -گشت جزیره رایگان
*تخفیفات گردشگری و تفریحات دریایی

DETAILS

*پرواز قشم ایر
* 4 شب و 5 روز
*ترانسفر رفت و برگشت
*بیمه مسافرتی

DETAILS

*پرواز ترکیش
* 2 شب و 3 روز
*ترانسفر رفت و برگشت 
*بیمه مسافرتی

DETAILS

*پرواز زاگرس
* 3 شب و 4 روز
*ترانسفر رفت  
*صبحانه

DETAILS

*پرواز ماهان
* 5 شب و 6 روز
*ترانسفر رفت و برگشت  
*بیمه مسافرتی و گشت شهری

DETAILS

*پرواز ایر آرمنیا
* 7 شب و 8 روز
*ترانسفر رفت و برگشت-سیم کارت   
*بیمه مسافرتی

DETAILS

*پرواز زاگرس
* 3 شب و 4 روز
*ترانسفر رفت  
*صبحانه

DETAILS

*پرواز تابان
*4 شب و 5 روز
*استقبال فرودگاهی
*تخفیفات گردشگری و گشت جزیره رایگان

DETAILS

*پرواز فری برد
* 6 شب و 7 روز
*بلیط رفت و برگشت -ترانسفر فرودگاهی
*تورلیدر فارسی زبان -بیمه پوشش کرونا

DETAILS

تماس با کارشناسان کاخ سپید ملل